Tuấn Nguyễn Photo Studio

• Địa chỉ: 103 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang

• Số điện thoại: 0583522437 - 0969099799

• Email: tuannguyenphotostudio@yahoo.com.vn

• Website: http://www.tuannguyenphotostudio.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://TuanNguyenPhotoStudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Tuan-Nguyen-Studio-181294021926887/